O udruzi

„Banga“ je osnovana 2010. godine od strane nekolicine licenciranih društveno-humanističkih stručnjaka s velikim iskustvom u radu s ljudima. Temeljni cilj koji je tada postavljen bio je pružiti pojedincima ili određenim skupinama ljudi mogućnost unaprjeđenja kvalitete života i rada, ostvarenje osobnih potencijala, te rad na pozitivnim osobnim promjenama.

U tu svrhu kroz Udrugu se nude različiti oblici psihološkog savjetovanja, psihoterapije i druge vidove psihosocijalne pomoći. Sukladno Statutu u Udruzi će se između ostalih djelatnosti provoditi i:
  • unaprjeđenje cjelovitog psihosocijalnog funkcioniranja pojedinaca i grupa
  • edukacije u ovladavanju znanjima i vještinama za poboljšanje osobne odgovornosti
  • izrada pisanih, te audio i video materijala, a s ciljem popularizacije psihologijskih spoznaja, edukacije i poticanja samopomoći
  • supervizijska djelatnost
  • organizacija različitih događanja u svrhu promicanja temeljnih ciljeva Udruge
  • razmjene sa stručnjacima, ustanovama i službama u zemlji i inozemstvu na poslovima od interesa za Udrugu

Banga je neprofitna organizacija, a cjelokupnu dobit koju eventualno ostvari koristi isključivo za obavljanje svojih djelatnosti i ostvarenju ciljevi utvrđenih Statutom.

Redovni članovi Bange su profesionalci educirani za rad s ljudima, ali to mogu biti i stručnjaci drugih profila koji svojim djelovanjem podržavaju ciljeve i djelatnosti Udruge, aktivno sudjeluju u njenom radu, te prihvaćaju Statut i druge opće akte.