Kratak opis terapijskog pristupa:

Kibernetika psihoterapije opire se konceptu još jedne teorije ili tehnike koja psihoterapeutu ili klijentu obećava čudesne ishode. Ovaj terapijski model umjesto patologije ističe snagu i sve što je za pojedinca dobro i prikladno. Klijenti se smatraju stručnjacima za vlastiti život a intervencija terapeuta omogućava klijentu da fleksibilno koristi ono što je u danom času, najbolje.

Kibernetika dolazi od grčke riječi KYBERNAO, što znači kormilarim

„Kažemo da kormilar upravlja brodom, i time mislimo da on nadzire početak uzročno posljedičnog niza, od kormilarskog kola do pritiska kormila na vodu kojim se brod pokreće. Ovo, međutim nije posve točno. Sam je kormilar upravljen kretanjem broda koji se opaža na kompasnoj igli. Brod djelomično kontrolira kormilara kroz „informacije“ koje mu daje kompas. Kormilar je samo dio kružnog interaktivnog sistema. On će dobro upravljati brodom s određenom poniznošću. Njegov nadzor nije toliko potpun da bi opravdao bahatost. On nije početak izravnog uzročnog niza.“ GREGORY Bateson (1970.)

Prema kategorizaciji kibernetika psihoterapije ulazi u skupinu neo humanističkih pravca psihoterapije.