Geštalt terapija:

Riječ gestalt njemačkog je porijekla i označava cjelovitost kao nešto kvalitativno drugačije i više od jednostavne sume vlastitih dijelova. U tom se smislu Geštalt terapija zauzima za holističku perspektivu pri razumijevanju prirode čovjeka. Ne gleda na čovjeka kao na skup osobina i simptoma, već kao na cjelovito biće s kapacitetom da se kreativno prilagodi zahtjevima vanjskog svijeta. Biće koje u samom svom temelju ima nezaustavljivu tendenciju prema rastu i razvoju. Ovaj se pristup temelji na iskustveno/egzistencijalnoj perspektivi koja naglašava važnost poznavanja vlastitog iskustva i procesa koji se odigravaju u aktualnom trenutku. Također se naglašava i relacijska priroda rasta i razvoja, a to znaci da se geštalt terapija priklanja onim pravcima koji naglašavaju važnost socijalnih odnosa kako u nastanku poteškoća, tako i u njihovom razrješavanju.

Prema svojoj metodi Geštalt terapija se usmjerava na povećanje svjesnosti klijenta i na njegove kreativne kapacitete kako bi se iznašla kvalitetna rješenja za bolje i kvalitetnije življenje. Neki od temeljnih ciljeva su:

  1. povećanje svjesnosti vlastitih procesa
  2. povratak povjerenja u svrhu i smisao vlastitih procesa (emocija, misli, tjelesnih reakcija)
  3. preuzimanje odgovornosti za vlastito življenje
  4. usmjerenost na aktivno djelovanje
  5. prepoznavanje važnosti odnosa s drugima
  6. rad na stvaranju kvalitetnijih odnosa

Geštalt terapija dakle nije usmjerena na patologiju i kao takva ne gleda na pojedince kroz medicinsko – psihijatrijsku ili psihopatološku prizmu već podrazumijeva putovanje u istraživanje osobnih procesa i pronalaženje osobnih kapaciteta za suočavanje i rješavanje životnih izazova i ostvarivanja uvjeta za osobni rast i razvoj.